Colofon

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften stellen wij u op de hoogte van het volgende:

1. Naam en adres
Bierschenk · Hagemann & Kollegen GbR
Eperstraat 16 - 18, 48599 Gronau, Duitsland

Bierschenk - Hagemann & Kollegen GbR wordt vertegenwoordigd door:
Horst Bächler, Dr. Bernd Albers, Carsten Witte, Frank Bierschenk

2. Telefoon, fax, e-mail
Telefoon: 0049 (0) 2562-81685-0
Fax: 0049 (0) 2562-81685-99
E-mail: info@kanzlei-gronau.eu

3. Advocaten
- Juridische beroepstitel verleend in Duitsland (BRD): Rechtsanwalt (advocaat)
- Bevoegde balie:
Rechtsanwaltskammer Hamm (Balie van Hamm), Ostenallee 18, 59063 Hamm, Duitsland.
Telefoon 0049 (0) 2381-985000, Fax 0049 (0) 2381-985050

4. De advocaten van de maatschap zijn onderworpen aan de Beroepsregels van de Federale Advocatenwet (Bundesrechtsanwaltsordnung - BRAO), de Beroepscode voor Advocaten (Berufsordnung für Rechtsanwälte -BORA), de Gedragscode voor Specialistische Advocaten (Fachanwaltsordnung - FAO) en, voor zover wij actief zijn in internationale rechtshandelingen, de CCBE-Gedragscode voor Advocaten in de Europese Gemeenschap. Wat de vergoeding betreft, zijn zij onderworpen aan de voorschriften van de Wet inzake de Vergoeding van Advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG). De huidige versie van de wetten is te vinden op de homepage van de federale orde van advocaten www.brak.de  (BRAK).

5. Bemiddelingscomités:
voor buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures tussen advocaat en cliënt:

Rechtsanwaltskammer Hamm (Balie van Hamm), Ostenallee 18, 59063 Hamm, Duitsland.
Telefoon 0049 (0) 23 81/98 50 00, Fax 0049 (0) 23 81/98 50 50
eMail info@rak-hamm.de, Internet: www.rak-hamm.de

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (Arbitragecommissie van de balie), Neue Grünstraße 17/18, 10179 Berlijn, Duitsland.
Telefoon 0049 (0) 30/28 444 17-0, fax 0049 (0) 30/28 444 17-12
eMail schlichtungsstelle@brak.de, Internet: www.s-d-r.org

EU-platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Notarissen:
Juridische beroepstitel verleend in Duitsland (BRD): Notar (notaris)
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Landgericht Münster (Arrondissementsrechtbank), Am Stadtgraben 10, 48143 Münster, Duitsland.
Tel: 0049 (0) 251-494-0, Fax: 0049 (0) 251-494 2499

7. De activiteit van de notaris is onderworpen aan de beroepsvoorschriften van de federale verordening voor notarissen (Bundesnotarordnung - BNotO), de wet betreffende de officiële registratie van documenten (Beurkundungsgesetz- BeurkG), de beroepsrichtsnoeren van de Kamer van Notarissen te Hamm (Notarkammer Hamm), het Duitse notarisreglement (Dienstordnung für Notare - DONot), de federale wet betreffende de kosten in procedures van vrijwillige rechtspraak (Kostenordnung - KostO), alsmede de Europese Beroepscode voor notarissen. De huidige versies van deze verordeningen zijn te vinden op www.bnotk.de.

8. Ons btw-identificatienummer is: DE123772733.

9. Berufshaftpflichtversicherung
 der Rechtsanwälte Peter Bierschenk, Hagemann, Bächler, Dr. Albers, Witte, Frank Bierschenk und der Rechtsanwältin Reichert-Riese bestehen bei der Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster

De geografische reikwijdte van de verzekeringsdekking omvat activiteiten in de lidstaten van de Europese Unie.

10. Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:
Carsten Witte, advocaat, Eper Straße 16-18, 48599 Gronau, Duitsland.
E-Mail: info@kanzlei-gronau.eu

11. Kennisgeving volgens de Duitse teledienstwet (Teledienstgesetz), kennisgeving van aansprakelijkheid:

De betreffende aanbieders zijn verantwoordelijk voor websites van derden waarnaar onze website via zogenaamde links verwijst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe links. Bovendien kan onze website zonder ons medeweten door anderen worden gekoppeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor voorstellingen, inhoud of links naar onze website op webpagina's van derden.

Onze website is alleen verantwoordelijk voor inhoud van derden als wij er daadwerkelijk kennis van hebben (d.w.z. inclusief illegale of criminele inhoud) en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen. Volgens de Duitse wet op telediensten (Teledienstgesetz) zijn wij echter niet verplicht om inhoud van derden voortdurend te controleren.

12. Kennisgeving overeenkomstig § 5 Telemediengesetz:

Kamer van notarissen (Notarkammer)
Westfälische Notarkammer (Westfaalse Kamer van Notarissen), Ostenallee 18, 59063 Hamm, Duitsland
Tel.: 0049 (0) 2381 - 969590, Fax: 0049 (0) 2381 - 9695951
e-Mail: info@westfaelische-notarkammer.de
Internet: www.westfaelische-notarkammer.de